windykacja wierzytelności Warszawa

Negocjacje

Oprócz windykacji należności, oferujemy również  solidne przygotowanie do negocjacji i pomoc w ich prowadzeniu.

Czym są negocjacje?wierzytelności warszawa

Negocjacje ( od łac. słowa negotatio oznaczającego prowadzenie handlu, targowanie się ) to w ujęciu najogólniejszym każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska w danej sprawie. Negocjacje nie zawsze dotyczą spraw dużych, takich jak uzgodnienie szczegółów przejęcia firmy czy milionowe kontrakty. Mamy z nimi do czynienia na co dzień – negocjujemy umowy, ustalenia z partnerami biznesowymi, złożone oferty.

 

Dlaczego warto mieć profesjonalną pomoc w negocjacjach?

Dobre przygotowanie do negocjacji pomaga w osiągnięciu wyznaczonego celu. Dzięki niemu czujesz się pewnie, a rozmowy mogą zakończyć się szybciej. Przygotowując się do negocjacji, nabierasz wprawy i jesteś coraz bardziej skuteczny, a swoją argumentację opierasz na twardych faktach wynikających z analizy zagadnień, a nie tylko na intuicji.

Warto pamiętać, że profesjonalny negocjator jest dobrze wyszkolony i przygotowany do swojej pracy, doskonale zna różnorodne techniki negocjacyjne i, co nie jest bez znaczenia, nie ma uprzedzeń, nie targają nim emocje i jego działania nie są nacechowane postrzeganiem kwestii spornej z punktu widzenia jednej ze stron konfliktu. Jego trzeźwy osąd sytuacji przekłada się na większą skuteczność działania.

 

Jak pomagamy w negocjacjach?

Oferujemy profesjonalną pomoc:

  • opracowujemy strategię negocjacji na podstawie analizy SWOT ( badamy: mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia )
  • przeprowadzamy analizę interesów i na tej podstawie wybieramy właściwe taktyki
  • przeprowadzamy analizę rozwiązań alternatywnych BATNA
  • definiujemy kwestie negocjacyjne
  • opracowujemy obiektywne kryteria oceny
  • przygotowujemy propozycje rozwiązania problemu

Po przeprowadzeniu wymienionych wyżej czynności przygotowawczych pod okiem doświadczonego specjalisty, przystępujesz do negocjacji dobrze przygotowany na różne, nawet nieprzewidziane sytuacje i z pewnością siebie dążysz do wyznaczonych celów.

Na życzenie naszych Klientów możemy wziąć bezpośredni udział w negocjacjach i razem z nimi, lub jako ich reprezentant, wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie przy stole negocjacyjnym.