windykacja wierzytelności Warszawa

Oferta specjalna

Wierzytelności

Oferta specjalna – w sprawach gospodarczych dłużnik ponosi koszta windykacji

W praktyce gospodarczej najczęściej mamy do czynienia z przeterminowanymi fakturami i innymi formami długu, zwykle pieniężnego. Dla firm zajmujących się windykacją, zyskiem jest prowizja od odzyskanej sumy długu.

Dlaczego warto skorzystać z propozycji firmy JOLKRISTI?

Wierzyciel docelowo odzyskuje całe swoje wierzytelności i nie ponosi kosztów windykacji, które w świetle przepisów obciążają dłużnika.

Oznacza to, że proces windykacji przebiega dla wierzyciela bezkosztowo.

Ostatnim ogniwem  w prowadzonym przez naszą firmę procesie windykacji jest odzyskanie od dłużnika poniesionych kosztów windykacji.  Procedurę przeprowadzamy bez dodatkowego wynagrodzenia.

Efektem naszego działania jest więc odzyskanie przez wierzyciela pełnej kwoty wierzytelności.